ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสกลนครศึกษา แอ่งอารยธรรมสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสกลนครศึกษา แอ่งอารยธรรมสกลนคร
ในศุกร์ที่ 29 กันยายน  2560 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร