การประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 347 เข้าชม

การประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10