รับ-ส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ

เผยเเพร่เมื่อ 248 เข้าชม

รับ-ส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ
ณ สถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 30-31 ส.ค. 2560