โครงการอบรมนักศึกษาก่อนลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เผยเเพร่เมื่อ 280 เข้าชม

โครงการอบรมนักศึกษาก่อนลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 2560 ณ  ห้อง 442-443 ตึก 4 คณะวิทยาการจัดการ