โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น สหมงคลฟิล์ม และมหาวิทยาในเขตภาคตะออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11 -14 สิงหาคม 2560 ณ บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น