ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

“ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลด โครงการค่ายภาษาสำหรับครู-10-กย-2560