พิธีไหว้ครู ภาค กศ.ป. ๒๕๖๐

เผยเเพร่เมื่อ 310 เข้าชม

พิธีไหว้ครู ภาค กศ.ป. 2560
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร