กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560

เผยเเพร่เมื่อ 300 เข้าชม

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร