ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว”

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว
”ในระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร