ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จองอ่านหนังสือมีชีวิตออนไลน์ได้ที่   http://human.snru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4297-0048 หรือ 0-4297-0039
#สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับ AC