โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 331 เข้าชม

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัตบงกช อาคาร 11 ที่