บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Big Cleaning ในเมืองสกลนคร (ย้อมบ้านล้างเมือง)

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Big Cleaning ในเมืองสกลนคร (ย้อมบ้านล้างเมือง)
ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ถนนรอบเมือง จ.สกลนคร