ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Big Cleaning ในเมืองสกลนคร

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Big Cleaning ในเมืองสกลนคร (ย้อมบ้านล้างเมือง)
ในวันพุธ 2 สิงหาคม 2560 ออกเดินทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร เวลา 07.00 น.