บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแรงร่วมลงพื้นที่แจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

ชาวคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแรงร่วมลงพื้นที่แจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง