ขอเชิญร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร