ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2560