ร่วมแนะนำหลักสูตร กับอาจารย์แนะแนว และนักเรียนมัธยม เพื่อรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ

เผยเเพร่เมื่อ 318 เข้าชม

ร่วมแนะนำหลักสูตร กับอาจารย์แนะแนว และนักเรียนมัธยม เพื่อรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10