คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมเทอร์โทอิเล็กทริกไทยขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมเทอร์โทอิเล็กทริกไทยขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2560
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

  • ชมการแสดงนิทัศการ / งานวิจัย
  • การแข่งขันจรวดน้ำ เครื่องบินกระดาษพับ
  • การประกวด / แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 042-970-030 หรือ http:/scl.snru.co.th หรือ 084-391-1314