สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรม “ปั่น ปล่อย ปลูก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรม “ปั่น ปล่อย ปลูก”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560