ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ปันใจให้เลือด)

เผยเเพร่เมื่อ 302 เข้าชม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ปันใจให้เลือด)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ โถงอาคารปฏิบัติการ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร