กิจกรรมพี่รักน้องรับน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

เผยเเพร่เมื่อ 710 เข้าชม

กิจกรรมพี่รักน้องรับน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ