ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ เมืองซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ เมืองซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี

Full Screen