บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่ม

เผยเเพร่เมื่อ 263 เข้าชม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มMOU_CPAll (1)http://fms.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/MOU_CPAll-1.pdf