ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป