โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีตักบาตรและน้องใหม่ร่วมใจพัมนา ปี 2560

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีตักบาตรและน้องใหม่ร่วมใจพัมนา ปี 2560
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร