โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร