ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศป. ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศป. ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร