แสดงความยินดี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจ “การแปรรูปอาหารในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์โคขุนโพนยางคำรสเยี่ยม”

แสดงความยินดี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจ “การแปรรูปอาหารในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์โคขุนโพนยางคำรสเยี่ยม”