อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบงกต อาคาร 1118953470_1386012188144096_7652886540220582849_o 1 19025221_1386011138144201_2761512060196903974_o 97165 25692 19025129_1386011338144181_3795052727408106734_o 18955098_1386010574810924_9072084675638099337_o 3 2 18954853_1386011984810783_8191795739193182716_o 19055055_1386009344811047_8725574306305412070_o 18953350_1386011371477511_4227202228832109137_o 18922902_1386009171477731_3335778448321402325_o 97167 97166