อบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 394 เข้าชม

อบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร3

0 4 ECTI-CARD2017 18921062_10207646077548286_1579889285905903508_o 11 8 7 10 13 14 5 6 2