อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 01 02 6 18 7 15 5 14 13 3 12 11 18891821_10207639006891524_547115816274191740_o 10 9 18839438_10207639049812597_6078661295405017510_o 19 8