ผลการตัดสิน Clip VDO สารคดีคราม ในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม

ผลการตัดสิน Clip VDO สารคดีคราม ในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 28 ทีม ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการตามหลักเกณฑ์ทั้งสิ้น 12 ทีม


ผลการตัดสิน Clip VDO สารคดีคราม ในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม” มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมครามคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมอีสานคราม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมสงคราม
รางวัลชมเชย 1 ทีมกว่าจะมาเป็นผ้าคราม
รางวัลชมเชย 2 ทีมสืบสานหัตถศิลป์ถิ่นผ้าย้อมครามสกล
ภาพบรรยากาศดารรับมอบรางวัล
0 03 4 06 07 01 1 3 02 2