ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อาจารย์สนใจการพัฒนาโจทย์งานวิจัยและร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบริบทของโครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อาจารย์สนใจการพัฒนาโจทย์งานวิจัยและร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบริบทของโครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย