ประชุมคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2-2560

ประชุมคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2-2560
ในศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการIMG_8268 IMG_8229 IMG_8235 IMG_8230 IMG_8274 IMG_8257 IMG_8255 IMG_8254 IMG_8253 IMG_8258 IMG_8259 IMG_8260 IMG_8261 IMG_8252 IMG_8251 IMG_8269 IMG_8270 IMG_8271 IMG_8272 IMG_8264 IMG_8263 IMG_8241 IMG_8239 IMG_8223 IMG_8221 IMG_8220 IMG_8219 IMG_8218 IMG_8217 IMG_8216 0 IMG_8224 IMG_8225 IMG_8226 IMG_8243 IMG_8244 IMG_8242 IMG_8245 IMG_8247 IMG_8249 IMG_8250