โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในวัศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

32

31

003

30

01

212

013

03

05

1

002

02

12

19

011

10

17

08

07

16

15

06

14

13

24

25

27

28

001