เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี 5 คณะ

แบนเนอร์-สรรหา-คณบดี60