ขอเชิญนักศึกษา มรสน. ทุกคณะ/ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ขอเชิญนักศึกษา มรสน. ทุกคณะ/ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร