พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันราชภัฏ และบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในระหวางวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าสุธาวาส16711755_1224884467548376_2380683616097541036_n 16708626_1224043560965800_2745059006946910450_n 16700507_10206883431642615_100882387757511452_o 16700358_10206883355160703_2107882881276542497_o 16640735_1225051537531669_305366287698366271_n 5 4 3 00 0 1 2