ขอเชิญ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดการผลิตสื่อ Clip Video สารคดีในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม”

ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท รับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครและเงื่อนไขการสมัคร