อบรมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมผ้าฝ่ายธรรมชาติเมืองสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 439 เข้าชม

อบรมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมผ้าฝ่ายธรรมชาติเมืองสกลนคร ในวะนที่ 15 ธันวาคม 2559
เวลา 07.45 -17.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าย้านาขาม 30 หมู่ 7 บ้านนาขาม ต.ธาตุเชิงชุม
อ.พรรณานิคม จ.หวัดสกลนคร 16 26 0000 01 1 02 07 6 11 5 03 8 7 12 13 9 10 19 21 22 23 000