ขอเชิญร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคลสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคลสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร