ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษกimg_6673

img_6666

img_6753 img_6670 img_6680 img_6679 img_6684 img_6681 img_6686 img_6687 img_6690 img_6691 img_6689 img_6752 img_6751 img_6742 img_6746 img_6747 img_6748 img_6739 img_6740 img_6737 img_6736 img_6733 img_6728 img_6722 img_6725 img_6727 img_6716 img_6717 img_6712 img_6711 img_6710 img_6707 img_6695 img_6692