กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะวิทยาการ อาคาร 8 อาคาร 4 และอาคาร 13img_6563 img_6564 img_6574 img_6583 img_6588 img_6595 img_6593 img_6586 img_6592 img_6584 s__14065674 s__622696 s__622695 img_6601 img_6632 img_6636 img_6596 img_6597 img_6598 img_6581 img_6568 img_6577 img_6567 img_6643 img_6638 img_6637 img_6628 img_6632 img_6636 img_6627 img_6626 img_6624 img_6623 img_6619 img_6621 img_6618 img_6620 img_6617 img_6608 img_6607 img_6606 img_6603 img_6604 img_6602