นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13

img_6422 img_6421 img_6419 img_6410 15036516_1311121178948700_8480479737982688960_n 15107403_1311120665615418_441839846930217538_n 15109544_1311120995615385_2278106689725248478_n img_6553
19 18 17 16 15 14 13 12 5 6 7 4 11 10 3 1 8