งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

22 14

02 04

20

0000

19 18 17 1 01 04 07 0003 0 000 5 02 0002