พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และ วัดพระธาติเชิงชุม

0000 00 0 2 3 5 6 8 9 12 13 14 16 19 20