โครงการพัฒนานักศึกษาในศตรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (กิจกรรมวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : เรื่องพลิกโอกาสสัมภาษณ์งานเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน)

โครงการสัมมนาทักษะวิชาการ
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ณ ห้องสัตตบงกช ตึก 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


0dsc06449dsc06443dsc06434dsc06425dsc06421dsc06419dsc06418dsc06423dsc06412dsc06411dsc06415dsc06414dsc06416dsc06424dsc06415dsc06450dsc06421dsc06426dsc06442dsc06447dsc06431dsc06423