โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ”

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสอนเชื่อธุรกิจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 844 อาคาร 8

img_6358 img_6338 img_6395-copy img_6394 img_6395-copy-2 img_6359 img_6366 img_6394 img_6393 img_6392 img_6386 img_6391-copy img_6382 img_6390 img_6382-copy img_6377 img_6389 img_6386-copy-2 img_6372-copy img_6386-copy-copy img_6385-copy-copy img_6384-copy-copy img_6383-copy-copy img_6382-copy-copy img_6375-copy-copy img_6374-copy-copy