กิจกรรมบริการวิชาการ : วิทยากรร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมบริการวิชาการ : วิทยากรร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 ณ สุมนตรีรีสอร์ท อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

5 4 3 6 1