การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา  08.30 – 17.00 น.

ณ ห้อง 844  อาคารกาญจนาภิเษก

0 ตรวจประเมินคุณภาพ_2918 ตรวจประเมินคุณภาพ_1133 ตรวจประเมินคุณภาพ_6664 ตรวจประเมินคุณภาพ_437 ตรวจประเมินคุณภาพ_6422 ตรวจประเมินคุณภาพ_104 ตรวจประเมินคุณภาพ_6143 14212115_661621430657862_1198504350301788828_n ตรวจประเมินคุณภาพ_5750 14202479_661621380657867_5938007305471128090_n ตรวจประเมินคุณภาพ_5129 14089297_661621413991197_2270553361426703576_n ตรวจประเมินคุณภาพ_5006 4 ตรวจประเมินคุณภาพ_4552 ตรวจประเมินคุณภาพ_3830 3 1